Gewoon Gaaf is een cariëspreventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers.

De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës. Wie goed zijn tanden poetst en er een verstandig consumptiepatroon op nahoudt, kan zijn gebit gewoon gaaf houden!
Uit recent wetenschappelijk onderzoek in Nederland (dr. Erik Vermaire 2013) blijkt dat de Gewoon Gaaf-methode tot 70% minder caviteiten kan leiden.

Wij begeleiden uw kind in het behouden van een gaaf gebit.

Onze preventieassitentes Kim Mulch en Suleman Noori geven het kind en de ouders een advies dat is afgestemd op het gebit van het kind. Onze preventieassistentes zijn aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Doe ook mee met Gewoon Gaaf!

Gewoon Gaaf Cariëspreventiemethode - Mondzorg Wandelweg Wormerveer